Eastern Pennsylvania Horseshoe Pitchers Association:
Pennsylvania State Individual Championship
Roxbury, PA
September 4-5, 2004

Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
A Class 1 Glenn Burris 14 1 504 734 68.66%
A Class 2 Steve Kuchcinski 12 3 462 702 65.81%
A Class 3 Mike Creek 12 3 486 752 64.63%
A Class 4 Tom Decker 12 3 465 768 60.55%
A Class 5 Kurt VonKleist 9 6 439 714 61.48%
A Class 6 Frank McAllen 9 6 482 812 59.36%
A Class 7 Darle Esh 9 6 467 806 57.94%
A Class 8 Steve Strausbaugh 8 7 477 802 59.48%
A Class 9 Park Barner 8 7 402 736 54.62%
A Class 10 Mike Stasenko 6 9 404 730 55.34%
A Class 11 Brad Barger 6 9 355 716 49.58%
A Class 12 Robert Faidley 5 10 495 838 59.07%
A Class 13 Clair Bruce 5 10 429 770 55.71%
A Class 14 John Mathys 3 12 268 656 40.85%
A Class 15 Robert Reynold 2 13 353 714 49.44%
(Pacer) 16 Dick Scott 0 15 170 564 30.14%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Women A Class 1 Shalee Sebastian 7 0 144 226 63.72%
Women A Class 2 Patricia Wood 6 1 155 354 43.79%
Women A Class 3 Kathy Burkett 5 2 160 318 50.31%
Women A Class 4 Joan Douglas 3 4 128 384 33.33%
Women A Class 5 Marilyn McPherson 3 4 104 340 30.59%
Women A Class 6 Dawn Clark 2 5 144 374 38.50%
Women A Class 7 Bev Barger 2 5 118 340 34.71%
Women A Class 8 Connie Hillberry 0 7 89 324 27.47%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Elder Men Class A 1 Frank Bohun 7 0 242 306 79.08%
Elder Men Class A 2 Harold Clippinger 6 1 223 310 71.94%
Elder Men Class A 3 Warren Moore 5 2 226 306 73.86%
Elder Men Class A 4 Ed Pacacha 3 4 169 304 55.59%
Elder Men Class A 5 Fred Prechtl 3 4 125 272 45.96%
Elder Men Class A 6 Ken Boyles 2 5 150 292 51.37%
Elder Men Class A 7 Carson Norris 2 5 129 278 46.40%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Elder Men Class B 1 Richard Norris 6 1 123 326 37.73%
Elder Men Class B 2 Ralph Hock 4 2 95 256 37.11%
Elder Men Class B 3 Ray Haskins 4 2 99 274 36.13%
Elder Men Class B 4 Marlin Zimmerman 2 3 70 256 27.34%
Elder Men Class B 5 Dick James 1 4 38 226 16.81%
Elder Men Class B 6 David M. Horner 0 5 4 182 2.20%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Junior Class A 1 Tony White 5 0 71 118 60.17%
Junior Class A 2 Sabrina Sebastian 4 1 64 184 34.78%
Junior Class A 3 Zach Reese 3 2 50 184 27.17%
Junior Class A 4 C.J. Sebastian 2 3 39 168 23.21%
Junior Class A 5 Chris Lapenta 1 4 8 146 5.48%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class B 1 John Monismith 6 1 165 324 50.93%
Class B 2 David Holiday 5 2 150 296 50.68%
Class B 3 Bruce Shutt 5 2 138 308 44.81%
Class B 4 Chris Sebastian 5 2 136 336 40.48%
Class B 5 Irvin Serafini 4 3 142 316 44.94%
Class B 6 Don Harper 2 5 134 314 42.68%
Class B 7 Homer Page 1 6 109 280 38.93%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class C 1 Ray Kuchcinski 7 1 178 382 46.60%
Class C 2 Ray Yoder 6 2 184 380 48.42%
Class C 3 Jack Myers 4 3 139 318 43.71%
Class C 4 Columbus Woods 3 4 139 326 42.64%
Class C 5 Martin Bubb 3 4 135 336 40.18%
Class C 6 Denny Lloyd 3 4 121 332 36.45%
Class C 7 Jesse Clark 2 5 131 342 38.30%
Class C 8 Butch Maisel 1 6 142 336 42.26%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class D 1 Roger Wandell 6 2 144 382 37.70%
Class D 2 Wes Young 5 3 161 380 42.37%
Class D 3 Jerre Sell 4 3 166 336 49.40%
Class D 4 Wayne McCloskey 4 3 133 342 38.89%
Class D 5 Richard Gosnell 4 3 123 328 37.50%
Class D 6 George Monismith 3 4 136 332 40.96%
Class D 7 Ron Richards, Jr. 2 5 120 322 37.27%
Class D 8 Jim Ritter 1 6 111 330 33.64%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class E 1 Jim Swope 7 0 141 274 51.46%
Class E 2 Robert White 6 1 120 318 37.74%
Class E 3 Ed Sell 5 2 104 306 33.99%
Class E 4 Jack Strait 4 3 114 334 34.13%
Class E 5 Kervin Hoffer 2 5 92 322 28.57%
Class E 6 Glen Dennison 2 5 65 286 22.73%
Class E 7 Dutch Germeyer 1 6 94 340 27.65%
Class E 8 Dale Estep 1 6 70 312 22.44%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class F 1 Walter Burtner 6 2 118 398 29.65%
Class F 2 Dave Horner 5 3 128 368 34.78%
Class F 3 Ralph Barndt 4 3 101 340 29.71%
Class F 4 Rodney Bishop 4 3 97 334 29.04%
Class F 5 Bob Osman 4 3 85 308 27.60%
Class F 6 Al Schickner 3 4 94 340 27.65%
Class F 7 Tom Doan 2 5 76 322 23.60%
Class F 8 Leon Proper 1 6 89 334 26.65%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class G 1 William Ridley 7 0 119 310 38.39%
Class G 2 William Kase 6 1 118 294 40.14%
Class G 3 Ray McConnell 4 3 91 308 29.55%
Class G 4 Bill Wiggins 3 4 101 328 30.79%
Class G 5 Charles Jackson 3 4 94 348 27.01%
Class G 6 Douglas Brewer 2 5 83 332 25.00%
Class G 7 Harold O'Donnel 2 5 77 314 24.52%
Class G 8 Dale Estep 1 6 63 298 21.14%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class H 1 Kelly Ginther 7 1 105 368 28.53%
Class H 2 Howard Allen 6 2 128 396 32.32%
Class H 3 Michael Stone 4 3 92 328 28.05%
Class H 4 Jim Eldred 4 3 85 350 24.29%
Class H 5 Joe White, Sr. 3 4 80 350 22.86%
Class H 6 Joe White, Jr. 2 5 86 326 26.38%
Class H 7 Greg Donnelly 2 5 85 330 25.76%
Class H 8 Robert F. White 1 6 67 332 20.18%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class I 1 Jack Mundell 7 2 112 424 26.42%
Class I 2 Rod Keller 5 3 113 340 33.24%
Class I 3 Jim Wech 5 3 97 386 25.13%
Class I 4 Michael Kaylor 4 3 86 330 26.06%
Class I 5 Paul Crisamore 4 3 82 326 25.15%
Class I 6 Tom McPherson 3 4 66 328 20.12%
Class I 7 Robert Lapping 1 6 58 320 18.13%
Class I 8 George Summerson 1 6 53 338 15.68%
Class Place Name   Win Loss Ring Shoes %
Class J 1 Rick Wagner 7 0 82 338 24.26%
Class J 2 Robert Jones 5 2 80 350 22.86%
Class J 3 Carl Hock 3 4 66 336 19.64%
Class J 4 Denny Hall 3 4 61 336 18.15%
Class J 5 Tim Wech 3 4 55 350 15.71%
Class J 6 Walter Naugle 3 4 47 350 13.43%
Class J 7 Jeremy Sipes 2 5 56 350 16.00%
Class J 8 Mike Taylor 2 5 55 350 15.71%


Return to Tournament Statistics
Return to EPHPA Home Page