Eastern Pennsylvania Horseshoe Pitchers Association:

2001 PA Singles Championship
Roxbury, PA
Aug 31st - Sept 2nd, 2001
Sanction #39-01-030


 #Men Class A  #Women Class B  #Class D  #Class I
 #Sr Men Class A  #Junior Class A  #Class E  #Class J
 #Elder Men Class A  #Junior Class B  #Class F  #Class K
 #Elder Men Class B  #Class B  #Class G  #Class L
 #Women Class A  #Class C  #Class H  2001 PA State 
 Singles Champions

 
Class Pos NHPA#
Men Class A
Win Loss Ringer Shoe Percent
Class A 1 390038 Tom Decker 14 1 504 764 65.97%
Class A 2 395070 Glenn Burris 12 3 463 694 66.71%
Class A 3 395148 Steve Kuchcinski 10 5 488 758 64.38%
Class A 4 390003 Brad Barger 10 5 505 842 59.98%
Class A 5 395174 John Mathys 9 6 460 700 65.71%
Class A 6 390195 Park Barner 9 6 420 688 61.05%
Class A 7 390046 Darle Esh 9 6 496 814 60.93%
Class A 8 395076 Kurt Von Kleist Jr 9 6 450 760 59.21%
Class A 9 395242 Chris Sebastian 8 7 496 828 59.90%
Class A 10 390163 Frank McAllen 7 8 394 692 56.94%
Class A 11 390191 John Monismith 6 9 433 776 55.80%
Class A 12 395069 Ken Bowser 5 10 388 774 50.13%
Class A 13 395287 Ron Kuchcinski 4 11 372 738 50.41%
Class A 14 395402 Vince Neff 3 12 405 774 52.33%
Class A 15 395260 Clair Bruce 3 12 336 674 49.85%
Class A 16 390074 Herman Specht 2 13 293 660 44.39%
Class Pos NHPA# Sr Men Class A Win Loss Ringer Shoe Percent
Sr Men A 1 390027 Harold Clippinger 7 0 148 245 60.41%
Sr Men A 2 395171 James Swope 6 1 128 314 40.76%
Sr Men A 3 390034 Dick Dart 4 3 158 330 47.88%
Sr Men A 4 390081 Al Long 4 3 144 370 38.92%
Sr Men A 5 395134 Clarence Dixson 3 4 124 286 43.36%
Sr Men A 6 390085 Dean McCurdy 2 5 92 300 30.67%
Sr Men A 7 390013 Karl Zeiders 2 5 94 320 29.38%
Sr Men A 8 395138 Ralph Barndt Jr. 0 7 64 292 21.92%
Class Pos NHPA# Elder Men Class A Win Loss Ringer Shoe Percent
Elder Men A 1 395057 Frank Bohun 6 0 204 258 79.07%
Elder Men A 2 395236 Joe Wohar 4 2 193 306 63.07%
Elder Men A 3 395311 Ed Pacacha 4 2 175 284 61.62%
Elder Men A 4 395029 Ken Boyles 2 4 171 320 53.44%
Elder Men A 5 390132 Ralph Weigle 2 4 158 296 53.38%
Elder Men A 6 390124 Jack Swyers 2 4 161 304 52.96%
Elder Men A 7 390106 Joe Rinehart 1 5 104 240 43.33%
Class Pos NHPA# Elder Men Class B Win Loss Ringer Shoe Percent
Elder Men B 1 390182 Ralph Hock 5 1 94 236 39.83%
Elder Men B 2 395176 Judge John Brosky 4 2 82 228 35.96%
Elder Men B 3 395224 Eugene Zary 3 2 59 184 32.07%
Elder Men B 4 390138 Al Yednock 3 2 54 202 26.73%
Elder Men B 5 390067 Henry Bonson 1 4 20 154 12.99%
Elder Men B 6 390077 Ed Danner 0 0 0 0 0.00%
Class Pos NHPA# Women Class A Win Loss Ringer Shoe Percent
Women A 1 395491 Cindy Hoffman 5 1 167 282 59.22%
Women A 2 390168 Patricia Wood 4 2 135 292 46.23%
Women A 3 395471 Roxanne Maxson 3 2 137 268 51.12%
Women A 4 395439 Kathy Burkett 3 2 102 210 48.57%
Women A 5 395438 Marilyn McPherson 1 4 76 216 35.19%
Women A 6 390169 Midge Gaumer 0 5 69 208 33.17%
Class Pos NHPA# Women Class B Win Loss Ringer Shoe Percent
Women B 1 395485 Vonda Sebastian 5 1 64 188 34.04%
Women B 2 390082 Jean Long 4 2 51 154 33.12%
play-off forfeit by Long
Women B 3 390150 Dawn Clark 3 2 51 180 28.33
Women B 4 395492 Janet Dunsmore 2 3 60 198 30.30
Women B 5 390146 JoAn Douglas 2 3 22 100 22.00%
Class Pos NHPA# Junior Class A Win Loss Ringer Shoe Percent
Jr A 1 395520 Shalee Sebastian 6 0 115 192 55.90%
Jr A 2 395483 Jake Maxson 4 2 107 244 43.85%
Jr A 3 395498 Coby Sebastian 2 4 87 238 36.55%
Jr A 4 395493 Dylan Plassmeyer 0 6 1 154 6.50%
Class Pos NHPA# Junior Class B Win Loss Ringer Shoe Percent
Jr B 1 395503 Tyler Koah 5 2 57 350 16.29%
Jr B 2 395484 Sabrina Sebastian 4 3 56 350 16.00%
Jr B 3 395444 Codi Plassmeyer 3 3 54 300 18.00%
Jr B 4 395479 C.J. Sebastian 1 5 37 300 12.33%
Class Pos NHPA# Class B Win Loss Ringer Shoe Percent
B 1 390143 Randy Zeiders 7 0 169 298 56.71%
Class B 2 395090 Richard Gosnell 5 2 162 316 51.27%
Class B 3 395522 Ron Carr 4 3 137 296 46.28%
Class B 4 390006 Larry Bear 3 4 139 312 44.55%
Class B 5 390139 Ray Yoder 3 4 141 326 43.25%
Class B 6 390093 Jack Myers 3 4 142 332 42.77%
Class B 7 395341 Warren Moore 2 5 146 344 42.44%
Class B 8 390042 Donald Dietz 1 6 153 340 45.00%
Class Pos NHPA# Class C Win Loss Ringer Shoe Percent
Class C 1 390184 Randy Smith 6 1 153 312 49.04%
Class C 2 390142 Steve Strausbaugh 5 2 159 318 50.00%
Class C 3 395205 Verne Schrecongost 5 2 153 332 46.08%
Class C 4 395265 Homer Page 5 2 144 316 45.57%
Class C 5 390203 Edward Reed 4 3 140 290 48.28%
Class C 6 390010 Joe Belcavitch 2 5 106 294 36.05%
Class C 7 390036 Butch Maisel 1 6 123 308 39.94%
Class C 8 390017 Roger Wandell 0 7 105 302 34.77%
Class Pos NHPA# Class D Win Loss Ringer Shoe Percent
Class D 1 395259 John Wagner 6 2 156 350 44.57%
Class D 2 390122 Jack Strait 5 3 148 360 41.11%
Class D 3 390125 Clyde Wesley Young 4 3 132 296 44.59%
Class D 4 390207 Ray Haskins 4 3 132 330 40.00%
Class D 5 390154 Jesse Clark 4 3 116 306 37.91%
Class D 6 390189 Dale Estep 3 4 117 326 35.89%
Class D 7 390214 John Myers 3 4 89 288 30.90%
Class D 8 395047 John Carnahan 0 7 114 336 33.93%
Class Pos NHPA# Class E Win Loss Ringer Shoe Percent
Class E 1 390133 Allan Gipe 6 1 134 340 39.41%
Class E 2 390222 George Monismith 5 2 138 316 43.67%
Class E 3 395949 Dale Maxson 4 3 126 326 38.65%
Class E 4 395223 James Ritter 4 3 119 344 34.59%
Class E 5 390047 Adam Foura 4 3 114 338 33.73%
Class E 6 390217 Ted Van Pelt 3 4 115 322 35.71%
Class E 7 395128 Denny Perry 2 5 90 312 28.85%
Class E 8 390231 Tom Doan 0 7 81 302 26.82%
Class Pos NHPA# Class F Win Loss Ringer Shoe Percent
Class F 1 395113 Ed Sell 6 1 131 326 40.18%
Class F 2 395092 Robert Lapping 5 2 119 314 37.90%
Class F 3 390069 Charles Jackson 4 3 135 330 40.91%
Class F 4 390049 Richard Frisby Jr. 4 3 113 312 36.22%
Class F 5 395165 Jerre Sell 3 4 113 334 33.83%
Class F 6 390199 Ray McConnell 3 4 90 316 28.48%
Class F 7 390104 Jim Angle 2 5 111 314 35.35%
Class F 8 390172 Walter Burtner 1 6 84 330 25.45%
Class Pos NHPA# Class G Win Loss Ringer Shoe Percent
Class G 1 395309 Dutch Germeyer 6 1 109 308 35.39%
Class G 2 390236 Rodney Bishop 5 2 114 328 34.76%
Class G 3 390112 Dick Scott 4 3 114 312 36.54%
Class G 4 390198 Bob Jumper 3 4 95 330 28.79%
Class G 5 390190 Charles Burkentine 4 3 91 332 27.41%
Class G 6 395055 Bob Patton 4 3 90 320 28.13%
Class G 7 395119 Robert Dunsmore 1 6 97 322 30.12%
Class G 8 395199 Jorge Vazquez 1 6 64 312 20.51%
Class Pos NHPA# Class H Win Loss Ringer Shoe Percent
Class H 1 395098 Ron Jack 7 0 123 324 37.96%
Class H 2 390080 David Holiday 5 2 105 310 33.87%
Class H 3 395056 William Kilgore 5 2 104 330 31.52%
Class H 4 390063 Mike Keller 4 3 97 306 31.70%
Class H 5 395152 Rick Plassmeyer 3 4 95 334 28.44%
Class H 6 395511 Tom McPherson 2 5 87 332 26.20%
Class H 7 395001 Ron Weiss 1 6 99 334 29.64%
Class H 8 390227 Bob Osman 1 6 68 330 20.61%
Class Pos NHPA# Class I Win Loss Ringer Shoe Percent
Class I 1 390025 Dave Horner 7 1 132 348 37.93%
Class I 2 390183 Bob Steele 6 2 121 370 32.70%
Class I 3 390110 Jim Wech 5 2 95 348 27.30%
Class I 4 390160 Jim Eldred 4 3 81 316 25.63%
Class I 5 390197 Dick Wissinger 3 4 80 314 25.48%
Class I 6 390054 Rodney Keller 2 5 74 314 23.57%
Class I 7 395145 Gene Forish 1 6 96 334 28.74%
Class I 8 390235 Kevin Hoffer 1 6 63 320 19.69%
Class Pos NHPA# Class J Win Loss Ringer Shoe Percent
Class J 1 390033 Paul Crisamore 7 0 105 308 34.09%
Class J 2 390194 James McClean 6 1 80 346 23.12%
Class J 3 395016 Ron Plassmeyer 4 3 97 354 27.40%
Class J 4 390094 Richard Norris 4 3 63 316 19.94%
Class J 5 390218 Mike Fenton 3 4 51 322 15.84%
Class J 6 395336 Charles Burkett 2 5 67 350 19.14%
Class J 7 395188 Carl Plassmeyer 2 5 48 338 14.20%
Class J 8 390204 Brian Helman 0 7 70 334 20.96%
Class Pos NHPA# Class K Win Loss Ringer Shoe Percent
Class K 1 395048 Rick Wagner 7 1 63 288 21.88%
Class K 2 390129 Michael Taylor 6 2 74 300 24.67%
Class K 3 395140 Robert Jones 5 2 58 250 23.20%
Class K 4 390229 Adam Foura III 4 3 44 238 18.49%
Class K 5 395141 Brad Koah 4 3 44 250 17.60%
Class K 6 395208 Paul Lindsey 2 5 56 250 22.40%
Class K 7 390018 Dennis Hall 0 0 0 0 0.00%
Class Pos NHPA# Class L Win Loss Ringer Shoe Percent
Class L 1 395450 Brandon Petro 6 1 51 298 17.11%
Class L 2 390244 Tim Wech 5 2 53 292 18.15%
Class L 3 390135 Bernie Wierbowski 4 3 50 294 17.01%
Class L 4 395012 Harvey Hayes 4 3 37 288 12.85%
Class L 5 395401 Larry Stewart 3 4 38 296 12.84%
Class L 6 395017 Gary Plassmeyer 3 4 58 296 19.59%
Class L 7 390055 Daniel Williams 3 4 50 296 16.89%

2001 PA State Singles Champions

Return to EPHPA Home Page
1